Klub chatárov

Přihlaste se k odběru novinek KCH (plánované brigády, volné termíny last-minute) prostřednictvím e-mailové konference: https://groups.google.com/a/skaut.cz/g/klub-chatarov

Klub chatárov (dále jen „KCH“) je program motivace a odměn pro pomocníky na zajišťování rozvoje a údržby skautské základny Desná v Jizerských Horách.

Stanovy klubu chatárov

Členem KCH se stává kdokoliv, kdo se aktivně zúčastní činnosti vyhlášené správcem základny jakožto činnosti KCH (dále jen „činnost“).  Rozlišují se dva typy činností – předem veřejně vyhlášeně činnosti („brigády“) a činnosti domluvené individuálně se správcem.

Členovi KCH za účast na činnosti náleží příslušný počet dní platební dovolené (dále jen „dovolené“). Nárok počtu dní dovolené za účast na individuálně domluvené činnosti určuje správce, nárok na dovolenou u brigád určuje tabulka:

počet dní věnovaných činnostipočet dní dovolené
1 den2 dny / noci
víkend4 dny / noci
X dní(X krát 2) dny / noci

Dovolenou si člen KCH může vybrat svým pobytem na základně. Při čerpání dovolené je člen KCH ve dnech, kdy ji čerpá, oproštěn od poplatku za osobonoc, tj. hradí pouze náklady spojené s jeho skutečnou spotřebou (el. energie, odpadové pytle, topení). Rozhodne-li se člen čerpat svou dovolenou, oznámí své rozhodnutí správci nejpozději do okamžiku vyúčtování jeho pobytu.

Předsedou KCH je správce základny nebo jím pověřená osoba. Předseda KCH

  • eviduje dovolené a jejich čerpání členy KCH
  • zprostředkovává kontakt mezi organizátory brigád a aspiranty KCH z řad mimo středisko Prosek

Pravidla zamluvení základny členem KCH se řídí obecnými pravidly zamluvení základny.

Jak může být KCH užitečný vám

Máte chuť levně strávit čas na základně a přitom prospět jejímu rozkvětu? Klub chatárov vám nabízí dvě cesty, jak takového spojení příjemného s užitečným dosáhnout.

  1. Máte-li čas v termínu některé z vyhlášených brigád, jejichž seznam najdete na těchto stránkách, výborně. Kontaktuje předsedu KCH a domluvte s ním podrobnosti vašeho příjezdu a možnostech pomoci.
  2. Neláká-li vás poznat v potu tváře sebe a jiné nebo vám brigáda nevyhovuje z jiných důvodů, stále máte možnost využít výhod KCH. Dovolenou můžete získat při vašem běžném pobytu na základně a vyčerpat ji při vyúčtování vašeho pobytu. Stačí zjistit od předsedy KCH, co by bylo potřeba udělat, a v případě zájmu si činnost domluvit. Při vyúčtování vám pak bude z regulérní částky za pobyt odečtena sleva za provedenou činnost.

Příklady činností

  • složení dříví do kůlny
  • poctivé umytí oken
  • poctivé umytí celé chalupy
  • posečení louky
  • vybrání kamenů na pozemku
  • vymalování

Brigády umožňují vyzkoušet si i další, méně tradiční činnosti, vlastníma rukama. Můžete tak poznat něco z tajů řemesel zednického, obkladačského, malířského, eletrikářského, práci s dřevem i textilem. Záleží na tom, co je aktuálně třeba a na co máte chuť.

Nadcházející brigáda

31.5. – 2.6.2024