Rezervace

Postup při rezervaci

  1. Přečtěte si pravidla rezervace.
  2. Podívejte se do kalendáře, kde jsou zobrazeny již schválené rezervace (se zaplacenou zálohou).
  3. Žádost o rezervaci podejte prostřednictvím formuláře.
  4. Po schválení rezervace dostanete mailem zálohovou fakturu.
  5. Pokud ani po výzvě neuhradíte zálohovou fakturu, rezervace bude zrušena a nabídnuta další skupině, která o termín projevila zájem.

Rezervační formulář

…pokud se vám formulář nezobrazuje korektně, otevřete se jej v novém okně.