Ceny

Cena pobytu je součtem jednotlivých položek uvedených níže. Pro lepší orientaci využijte příklad vyúčtování.

Osobonoci

akce Junáka ostatní
klub Chatárov (za odpracované brigády) zdarma zdarma
děti do 3 let zdarma zdarma
děti do 5 let 50 Kč 80Kč
děti a studenti (maximálně do 26 let) 80 Kč 100Kč
ostatní 100 Kč 120Kč

Pokud je součet poplatků za osobonoci nižší než výše vaší zálohy, je účtován poplatek ve výši rezervační zálohy.

Elektřina

Cena za spotřebovanou elektrickou energii je určena dle aktuální spotřeby odečtem z elektroměru při příjezdu a odjezdu.

Tarif Cena (Kč/kWh)
vysoký tarif 6Kč
nízký tarif 4 Kč

Odpadové pytle

Velikost pytle Cena (Kč/pytel)
směsný odpad (místní náhrada popelnice) 65Kč
tříděný odpad zdarma

Rezervační záloha a storno poplatky

Závazná rezervace je uzavřena zaplacením rezervační zálohy. Její výši si žadatel stanoví sám, dle níže uvedené tabulky (pro termíny jarních prázdnin je pevně stanovena). Pokud má o jeden termín zájem více pořadatelů, má přednost “větší akce” (pořadatel se zavázal větší zálohou).

Pokud pořadatel rezervaci zruší, je termín v kalendáři uvolněn pro další rezervace. Pořadateli je vrácena původní záloha pouze do výše zálohy případné nové rezervace. Rozdíl je považován za storno poplatek. Pokud nevznikne nová závazná rezervace do 14 dnů před termínem akce, je původní rezervační záloha v plné výši účtována jako storno poplatek.

Pokyny k platbě budou zaslány správcem při potvrzení rezervace.

Velikost / termín akce záloha
velká akce záloha 1000Kč za noc
střední akce záloha 750Kč za noc
malá akce záloha 500Kč za noc
jarní prázdniny záloha 1500Kč za noc
méně jak 14 dnů před akcí bez zálohy

Topení

Chalupa je vybavena moderním automatickým ekologickým kotlem na dřevěné peletky. Obsluha kotle se provádí pouze tlačítky start-stop a je cela intuitivní. V případě poruchy primárního kotle je k dispozici záložní elektrický – opět plně automatický.

Cena za topení je stanovena jako fixní: 350 Kč za topnou noc při využití peletkového spalovacího kotle.

Topení v rámci chalupy (kamna na tuhá paliva v kuchyni a společenské místnosti) je zohledněno již v ceně za ubytování.