Jak zacházet s kotlem

Kotel na peletky

 • kotel je plně automatizovaný
 • s kotlem manipuluje jenom jedna zodpovědná osoba
 • je potřeba hlídat, aby měl dostatek peletek v zásobníku
 • není dovoleno manipulovat s elektrickým ovládáním kotle na revizních dvířkách ani manipulovat s jakýmikoli kohouty

Postup při zátopu:

 1. zkontroluj stav peletek v zásobníku (viz minimální ryska) – v případě potřeby doplň peletky ze skladu peletek
 2. rozpoj flexi-hadici (plastový chobot) u spodní části
 3. otevři revizní dvířka a zkontroluj čistotu popelníčku a velkého popelníku
 4. uzavři revizní dvířka a připoj zpátky flexi-hadici
 5. zapni spínač „A“, poté zapni spínač „B“ (ne naopak!)
 6. kotel se automaticky rozežhne a do půl hodiny začne ohřívat radiátory

Konec zátopu:

 1. vypni spínač „A“,
 2. po půl hodině vypni spínač „B“ (ne naopak ani dříve!)
 3. rozpoj flexi-hadici u spodní části
 4. otevři revizní dvířka a vyčisti popelníček i velký popelník
 5. uzavři revizní dvířka a připoj flexi-hadici
 6. zameť podlahu

Důležité upozornění: Nemanipulujte s jinými ovládacími prvky kotle a termostaty vyjma termostatu ve výklenku – slouží k ovládání elektrokotle.

Kotel je nastaven na 70 °C pomocí ovládacího kolečka – tato teplota musí být na kotli vždy! Dalším zařízením je regulovaná teplota pouštěná do radiátorů v zimním období 55 °C a na podzim a na jaře 45 °C. Kotel topí či netopí dle termostatu v pinpongárně. Kotel automaticky sepne či vypne jakmile teplota překročí nebo podleze teplotu 20 °C a 17 °C. Od 6:00 – 22:00 h 20 °C a od 22:00 do 6:00 hod 17 °C. Při odchodu celé skupiny na celý den, doporučuji kotel vypnout viz konec zátopu.

Proč kotel netopí ?

Teplota v kotelně:
Kotel má tepelnou pojistku – nespustí se, když je v kotelně méně jak + 5 °C. To Vám ukáže teploměr na zdi v kotelně. Pokud je teplota nižší – vezměte horkovzdušný fukar ve skladu v lyžárně a nechte ho cca 20 minut běžet v kotelně než se teplota v místnosti zvedne cca na 7°C. Doporučuji ho prodlužkou zapojit v kuchyni. To se stává výjimečně.

Kotel přestal z ničeho nic topit:
Pravděpodobně selhání termostatu v PINPONGÁRNĚ.
Někdo si s ním neoprávněně hrál či došly baterie. Zkontroluj tužkové baterie či nastavenou teplotu 20 či 17 °C.

Špatný tlak v systému
Směrodatný je tlakoměr na kotli. Doplň tlak viz. U obou kotlů je potřeba mít tlak v systému 1,5-1,8 bar – když je tlak nižší, kotle nepracují správně.
Postup dopouštění tlaku: Zelenou hadici vytáhněte zpoza bojleru a připojte ji na radiátor v lyžárně. Jedna osoba zůstane v kotelně a hlídá vzestup tlaku na tlakoměru na jednom z kotlů. Druhá osoba otevřete ventil za bojlerem a u radiátoru. Po dostatečném natlakování uzavřete ventil radiátoru i ten za bojlerem. Hadici smotejte a dejte zpátky.

V ostatních případech se podívejte do manuálu a volejte správce. (Návod na obsluhu peletkového kotle: Viadrus Hercules Green Eco Therm, dokumentace ke kotli: Viadrus Hercules, dokumentace ke kotli Dakon Daline PTE, Dakon PTE)

Ovládání elektronického termostatku peletkového kotle (pinpongárna) Elektronický automatický termostat ovládaný z pinpogárny. Ovládání peletkového kotle Elektrokotel Zásobník na peletky Ovládání ve výklenku