Elektronický zámek

Zámek hlavních vchodových dveří lze zvenku odemknout registrovaným mobilním telefonem nebo čipem (černé válečky visící ve výklenku), zevnitř odchodovým tlačítkem (červeně rámovaný vypínač vlevo vedle kliky vchodových dveří).

Zámek po otevření dveří zůstává odemčen. Po zavření dveří dojde k automatickému zamčení.

Automatické zamykání lze vypnout.

Odemčení mobilním telefonem

Prozvoněním z telefonu, kterému bylo uděleno právo základnu po dobu vašeho pobytu lze odemknout, tel. číslo zámku (bylo vám sděleno po zamluvení základny).

Odemčení provádějte VÝHRADNĚ v okamžiku, když stojíte u hlavních vchodových dveří vy nebo někdo z vaší skupiny! Jinak riskujete, že základnu odemknete, průvan dveře otevře a zodpovědnost z důsledků ponechání základny odemčené bude padat na vaše bedra.

Zámek se odemkne slabým cvaknutím – odemčení základny bude signalizováno zelenou kontrolkou na černé krabičce vpravo vně od dveří. Nyní už otevřete dveře.

Odemčení čipem

Přiložte čip k černé krabičce vpravo vně vchodových dveří. Odemčení zámku je signalizováno rozsvícením zelené kontrolky na černé krabičce. Nyní už otevřete dveře.

Při odjezdu vraťte všechny tři čipy.

Odemčení odchodovým tlačítkem

Stiskněte vypínač s červeným rámováním (vlevo vedle kliky dveří). Odemčení zámku je signalizováno rozsvícením zelené kontrolky ve vypínači. Nyní už otevřete dveře.

Zapnutí/vypnutí automatického zamykání

Automatické zamykání se vypne přepínačem NEZAMYKAT (ve výklenku) – v režimu nezamykat svítí kontrolka nad přepínačem.

Automatické zamykání se zapne přepínačem NEZAMYKAT (ve výklenku) – v režimu automatického zamykání nesvítí kontrolka nad přepínačem.

Problémy s odemčením

Pokud se kontrolka odemčení nerozsvítí, přestože bylo slyšet cvaknutí zámku, je nejspíš západka zámku vzpříčená ve špatně dovřených dveřích. Zkuste dveře jemně přitisknout k zárubni či přitáhnout a opakujte pokus odemčení.

Pokud v zámku není po prozvonění slyšet žádné cvaknutí, nejspíš prozváníte z čísla, které není oprávněno základnu odemknout, máte špatný signál nebo má špatný příjem zámek („volaný účastník je nedostupný“). Opakujte po chvíli pokus. Ujistěte se, že prozváníte z oprávněného telefonního čísla.

Velmi zřídka se stává, že signál GSM je velmi slabý, základnu nelze např. hodinu otevřít mobilním telefonem. V tomto případě lze základnu otevřít alternativním způsobem – zavolejte správce Jakuba Petráka (tel.: +420 736 205 566), nebo Jiřího Ginu (tel.: +420 736 759 329 nebo +420 602 266 896)