Ceny do listopadu 2018

Cena pobytu je součtem jednotlivých položek uvedených níže. Pro lepší orientaci využijte příklad vyúčtování.

Akce pořádané střediskem “Prosek” Praha pro své členy hradí pouze částku za osobonoci ve formě příspěvku na základnu.

Osobonoci

Cena za osobu a noc je určena následující tabulkou.

Typ akce Cena (osoba/noc)
pro členy skautského střediska Prosek 45Kč
skauti 60Kč
neskauti - organizace dětí a mládeže, školy... 70Kč
ostatní 90Kč

  • Děti do 5ti let zdarma.
  • Pokud je součet poplatků za osobonoc nižší než 500Kč, je třeba uhradit minimální poplatek za noc na chalupě, tj. 500Kč.

Elektřina

Cena za spotřebovanou elektrickou energii je určena dle aktuální spotřeby odečtem z elektroměru při příjezdu a odjezdu.

Tarif Cena (Kč/kWh)
vysoký tarif 6Kč
nízký tarif 5,50Kč

Odpadové pytle

Za každý odpadový pytel na smíšený odpad (místní náhrada popelnice) je účtována částka podle tabulky:

Velikost pytle Cena (Kč/pytel)
velký 50Kč
malý 30Kč

Storno poplatky

Při zrušení závazné rezervace (tj. rezervace, která vám byla potvrzena správcem) odpovídá storno poplatek součinu počtu rezervovaných nocí a výši storno poplatku 500Kč. Víkendové rezervace se počítají minimálně jako dvě noci.

Rezervační záloha

Jako jistinu za rezervaci je nutné uhradit nevratnou rezervační zálohu 500 Kč za noc na chalupě. Pokyny k platbě budou zaslány správcem při potvrzování vašeho požadavku na rezervaci.

Topení

Chalupa je vybavena moderním automatickým ekologickým kotlem na dřevěné peletky. Obsluha kotle se provádí pouze tlačítky start-stop a je cela intuitivní. V případě poruchy primárního kotle je k dispozici záložní elektrický – opět plně automatický.

Cena za topení je stanovena jako fixní: 350 Kč za topnou noc při využití peletkového spalovacího kotle.

Topení v rámci chalupy (kamna na tuhá paliva v kuchyni a společenské místnosti) je zohledněno již v ceně za ubytování.

Příklady vyúčtování

Příklad 1  – víkendová rezervace:

Noc pátek/sobota: 6 osob
Noc sobota/neděle: 10 osob
Typ organizace: skauti
Spotřeba elektřiny: 40kWh nízký tarif, 10kWh vysoký tarif
Odpadové pytle: 1 velký
Pobyt bez nutnosti topení v chalupě, tj. topení pouze ve společenské místnosti a v kuchyňských kamnech

Položka Cena
Záloha na rezervaci 2 noci x 500 = 1000Kč
Ubytování 16 x 60 = 960Kč
Elektřiny 40 x 5.50 + 10 x 6 = 280Kč
Odpadkové pytle 1 velký = 50Kč
Minimální poplatek 2 x 500 za noc = 1000Kč
Cena pobytu 280 + 50 + 1000 = 1330Kč
Doplatit 1330 – 1000 (záloha) = 330Kč

Příklad 2  – víkendová rezervace:

Noc pátek/sobota: 16 osob
Noc sobota/neděle: 20 osob
Typ organizace: skauti
Spotřeba elektřiny: 40kWh nízký tarif, 10kWh vysoký tarif
Odpadové pytle:  2 velké
Topné noci: 2 (topení v kotli)

Položka Cena
Záloha na rezervaci 2 noci x 500 = 1000Kč
Ubytování 36 x 60 = 2160Kč
Elektřiny 40 x 5.50 + 10 x 6 = 280Kč
Odpadkové pytle 2 velké = 100Kč
Topení 2 topné noci x 350 = 700Kč
Cena pobytu 2160 + 280 + 100 + 700 = 3240Kč
Doplatit 3240 – 1000 (záloha) = 2240Kč

Příklad 3  – týdenní rezervace:

Příjezd: neděle
Odjezd: neděle
Osobonocí: 125
Typ organizace: skauti
Spotřeba elektřiny: 150kWh nízký tarif, 20kWh vysoký tarif

Odpadové pytle:  5 velké
Topné noci: 7 (topení v kotli)

Položka Cena
Záloha na rezervaci 7 noci x 500 = 3500Kč
Ubytování 125 x 60 = 7500Kč
Elektřiny 150 x 5.50 + 20 x 6 = 945 Kč
Odpadkové pytle 5 velkých = 250Kč
Topení 7 topných nocí x 350 = 2450 Kč
Cena pobytu 7500+ 945 + 250 + 2450 = 17095 Kč
Doplatit 17085 – 3500 (záloha) = 13595 Kč

Příklad 4  – týdenní rezervace:

Příjezd: neděle
Odjezd: neděle
Osobonocí: 0

Akce zrušena, propadá rezervační poplatek.

Položka Cena
Záloha na rezervaci 7 noci x 500 = 3500Kč
Cena pobytu 0Kč
Doplatit 0Kč